skip to Main Content
La Feina és La Principal Excusa Per No Seguir Una Dieta

La feina és la principal excusa per no seguir una dieta

La feina és la principal excusa a l’hora de no seguir una dieta. De fet, el 37,4% dels espanyols creu que seguir una dieta és gairebé impossible quan es treballa, segons revela un estudi sobre control de pes i hàbits saludables relatius a l’alimentació basada en una enquesta telefònica a una mostra de 1.748 persones majors d’edat.

De l’enquesta es desprèn que són els menors de 29 anys i els majors de 65 els que estan més sensibilitzats o preocupats per l’estat físic. Si bé quasi el 80% de la mostra declara estar informada sobre com dur una vida saludable (sobretot les dones i les persones de nivell sociocultural mitjà i alt), els enquestats es divideixen a parts iguals a l’hora de creure’s informats o no sobre les dietes i el control de pes.

Un 43% dels espanyols considera que pateix sobrepès, percentatge més alt en el cas de les dones. A 6 de cada 10 dels enquestats els agradaria modificar el seu cos respecte al pes, i 4 de cada 10 voldrien reduir la panxa i l’abdomen.

Dues terceres parts de la mostra s’han informat en alguna ocasió sobre el tema, recorrent al metge (38%),  o al dietista, nutricionista o homeòpata (10%). Un 6% ha acudit a internet per informar-se’n. A l’hora de perdre pes, els espanyols aposten per fer esport (63%), la dieta de tota la vida a base de verdura, filet, etc. (35,5%) i el règim (27%). Un 42% dels enquestats ha fet dieta alguna vegada, un 20% d’ells la fa ocasionalment i un 10% està sempre en dieta.

Foto: Drazen Zigic a www.freepik.es

Back To Top
×Close search
Search