skip to Main Content
Taller De Revista A L’Institut Escola Piera

Taller de revista a l’Institut Escola Piera

L’Institut Escola Piera va apostar per les assignatures taller per reforçar els sabers tractats en algunes matèries (Anglès, Alemany, Castellà, Català, Socials i Tecnologia). Havia de ser un ensenyament més lúdic, amb un vessant més pràctic i competencial. Quant a Català, es va impartir un Taller de pòdcasts al primer quadrimestre i un Taller de revista al segon. En ambdós casos, les classes anaven adreçades a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO (Educació Secundària Obligatòria).

Situació d’aprenentatge

El repte de la situació d’aprenentatge era la creació d’una revista –la recuperació de Pieramunt apareguda ja en dues èpoques anteriors– a partir dels textos periodístics elaborats pels diferents grups (a cada taller hi havia entre quinze i disset persones; per tant, es podien formar uns quatre grups de quatre estudiants més o menys). La revista maquetada es convertiria en un arxiu pdf que es penjaria al lloc web del centre. Estem parlant de la publicació d’un centre educatiu, però els sabers apresos es podrien traslladar a altres contextos, com ara l’entrada d’un bloc, la nota de premsa d’una entitat cultural dirigida als mitjans de comunicació locals, la crònica d’un partit que un club esportiu penja al seu web, etc.

Competències específiques de llengua

La competència específica de l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura que més s’havia de treballar durant el taller, com és lògic, era l’expressió escrita (C5). De fet, les tècniques d’escriptura van ser un dels sabers en què el professor va fer més èmfasi al llarg de tot el curs. A part d’això, alguns joves també van haver de conrear la comprensió oral (C2) si van entrevistar alguna personalitat; o van cercar, seleccionar i contrastar informació (C6) a internet, feina que inclou la comprensió lectora (C4). I posats a filar més prim encara, els components dels grups van necessitar dialogar per resoldre conflictes (C10) a l’hora de triar el contingut que volien elaborar o les fonts que entrevistarien.

Cinc sessions

El Taller de revista s’estructurava en cinc sessions d’una hora i mitja cadascuna. Es combinava la pràctica i la teoria –els adolescents havien de prendre apunts durant mitja hora al principi de classe–. Així, entre els sabers més destacats, es van explicar alguns dels principals gèneres periodístics (notícia, reportatge, entrevista i crònica) ja a la primera sessió. Tots ells corresponen a tipologies textuals previstes al currículum de l’ESO. També es van introduir alguns conceptes de disseny i es van exposar algunes normes bàsiques de maquetació. L’ortografia es va anar resolent de manera individual/grupal a mesura que els alumnes anaven escrivint, ja que els diferents ritmes de treball feien impossible dedicar una última classe a les faltes d’ortografia més habituals que cometien. La temporització de les sessions del taller es poden consultar a l’SlideShare d’aquí baix.

Avaluació

Els treballs es van avaluar de la següent manera: un 50% corresponia a l’expressió escrita (elaboració del text periodístic); un 25% al disseny, la maquetació i la fotografia; i el 25% restant tenia a veure amb el treball a classe (prendre apunts en el dossier lliurat pel professor el primer dia, motivació, treball en equip i actitud a l’aula). Feu una ullada al resultat final!

 

Enllaços relacionats:

Back To Top
×Close search
Search