skip to Main Content
10 Tècniques Per Millorar L’escriptura A Secundària

10 tècniques per millorar l’escriptura a Secundària

Com a professor de Llengua Catalana, quin valor afegit pot aportar un periodista del meu perfil en comparació amb un filòleg? Aquesta qüestió em va rondar pel cap durant un temps, però aviat em van venir algunes idees. Un dels reptes que em vaig proposar des d’aleshores és que els meus alumnes de l’ESO acabessin escrivint el màxim de bé possible. I, és clar, calia exigir un més alt nivell als estudiants de Batxillerat.

Després d’analitzar les activitats d’expressió escrita dels alumnes, vaig arribar a la conclusió que els seus escrits havien de ser més polits, més lleugers, més fàcils de llegir. Volia ensenyar-los algunes tècniques d’escriptura senzilles que jo havia après a la facultat, en llibres, en cursos d’escriptura creativa… Per fer-ho més fàcil, vaig resumir les instruccions més importants en un decàleg. Ja m’hauria agradat a mi tenir una guia semblant quan vaig començar a aficionar-me a escriure!

10 senzilles tècniques d’escriptura

Reflexions prèvies: A qui va adreçat l’escrit? Quin objectiu tenim?

  1. L’ordre cronològic és el més fàcil d’entendre.
  2. L’ordre lògic de la frase és SUBJECTE + VERB + COMPLEMENTS.
  3. La llargària ideal de les oracions ronda les 20 paraules entre punt i punt.
  4. Un paràgraf equival a una idea i cada idea es desenvolupa en un paràgraf.
  5. Connectors per entrelligar paràgrafs…
  6. o bé, paraules clau.
  7. Per fer textos lleugers, hem d’utilitzar sinònims (per no repetir paraules),
  8. no abusar de possessius i demostratius
  9. evitar els adverbis acabats en -ment
  10. i els afeblidors (molt, força, bastant…)

Per interioritzar els ensenyaments vaig crear un dossier que els alumnes havien de completar a classe després d’escoltar les explicacions i els exemples que els facilitava. Vaig necessitar dues sessions per exposar les 10 tècniques d’escriptura als alumnes de 2n i 3r d’ESO.

Els dossiers completats pels estudiants quedaven guardats en un armari de l’aula i tornava a repartir-los cada vegada que tocava una activitat d’expressió escrita. Mentre treballaven a classe, jo donava un cop d’ull als seus escrits i els avisava que podien millorar-los si aplicaven tal tècnica o tal altra (els feia llegir el que havien escrit al dossier i, si convenia, els la tornava a explicar). Feia el mateix quan em demanaven que els corregís l’activitat: els deia que em presentessin una versió definitiva tenint en compte això o allò que ells mateixos havien anotat.

Al cap de dos mesos, per refrescar la teoria i per familiaritzar-los encara més amb les tècniques, vaig aprofitar una sessió amb el grup partit per sortir de l’aula i fer-los gravar uns vídeos en què jo mateix tornava a explicar les instruccions de manera resumida. Amb aquest material, finalment vaig decidir crear el perfil de Tik Tok @albert_rossell i un vídeo per al canal de YouTube per difondre les 10 tècniques per millorar l’escriptura a Secundària (ESO i Batxillerat). Les diapositives estan penjades a SlideShare. Espero que us siguin útils!

 

Back To Top
×Close search
Search