skip to Main Content
Grafologia: Com Distingir L’ambició A Través De La Signatura

Grafologia: com distingir l’ambició a través de la signatura

Ser ambiciós no té per què ser dolent, sempre i quan l’ambició no sigui utòpica o inassolible. En aquest cas, generarà frustració, ja que mai s’aconseguirà l’objectiu. Si per ambició entenem la voluntat de superar-se un mateix, parlem de «ambició noble». Si la consecució d’una meta fa que l’individu es torni egoista i no li importi gens fer mal als altres, llavors es tracta d’una «ambició innoble». Almenys aquesta terminologia és la que utilitza Clara Tahoces en el seu llibre ‘Grafología. Cónocete a ti mismo y a los demás a través de la escritura’. L’autora també ens ensenya a distingir entre una i una altra a través de la signatura.

Trets grafològics de l’ambició noble:

• El text de la signatura forma una línia recta, cosa que indica rectitud en les intencions.
• La firma és llegible, símbol d’autenticitat. La persona no utilitza l’ocultació ni l’engany per ascendir en la vida.
• La rúbrica és senzilla o simplement no n’hi ha. És símbol de seguretat en un mateix i d’obertura cap als altres.
• La mida de la lletra de la signatura és igual o una mica més gran al text de l’escriptura.
• La firma és ascendent, sense superar els 10 graus d’inclinació.

Trets grafològics de l’ambició innoble:

• El text de la signatura és ondulat. És senyal que l’individu s’acosta als altres interessadament. Opta per un criteri o un altre en funció dels seus interessos.
• La signatura és il·legible o complicada. És símbol d’ocultació i de no sentir-se orgullós d’un mateix.
• La rúbrica és complicada, el que representa que té capacitat de manipulació.
• La mida de les lletres de la signatura és gran. Es considera superior als altres, encara que se sent infravalorat.
• La firma és molt ascendent (superior als 10 graus sobre la línia horitzontal).

Enllaços relacionats:

Font:

• TAHOCES, Clara (2005) ‘Grafología. Cónocete a ti mismo y a los demás a través de la escritura’, Barcelona, Grup Editorial CEAC

Foto: Macrovector a www.freepik.es

Back To Top
×Close search
Search