skip to Main Content
Grafologia: Elements Per A L’anàlisi De La Signatura

Grafologia: elements per a l’anàlisi de la signatura

La grafologia és una tècnica d’anàlisi de l’escriptura útil per conèixer-se millor un mateix i els altres. Un dels aspectes que desperta més interès d’aquesta disciplina és l’anàlisi de la signatura. En estudiar-la, el primer que cal tenir en compte és que el text representa el «jo social» (com la persona es mostra davant els altres), mentre que la signatura simbolitza el «jo íntim» (com és l’individu en el pla personal). En general, la igualtat i harmonia entre el text i la signatura ens parla d’una persona autèntica, equilibrada, en harmonia amb si mateixa i amb força. Per contra, les diferències entre els dos plans delaten possibles conflictes, complexos i frustracions. Com majors siguin les diferències, major serà el desacord entre el pla íntim i el social.

Clara Tahoces, en el seu llibre Grafología. Cónocete a ti mismo y a los demás a través de la escritura apunta diferents elements a tenir en compte a l’hora d’analitzar una signatura. Entre ells, la lletra inicial de la signatura, la situació de la firma a la pàgina, la proximitat entre la signatura i el text i la direcció de la firma.

L’alçada de la lletra inicial indica la importància que es concedeix un mateix davant dels altres. Si l’altura de la inicial és normal (té entre dues i tres vegades l’alçada del cos central de la paraula), es tracta d’una persona que es troba a gust amb si mateixa. Els seus objectius són realistes i camina amb pas ferm i sense presses cap als seus objectius. Si la inicial és baixa, estem davant d’un individu amb poques metes a la vida i que prefereix passar desapercebut. És possible que tingui un complex d’inferioritat. Si la inicial és massa alta, la persona lluita per ascendir i no es conforma amb el que ja té. És susceptible, no accepta la crítica i és fàcil ferir-li l’amor propi. Necessita que li reconeguin els seus mèrits, cosa que pot generar insatisfacció.

L’amplada de la inicial relleva la fermesa amb què es camina per la vida. Si l’amplada és normal (representa el 70% de l’alçada i el 50% de la distància entre lletres), es tracta d’una persona segura que sap fer-se valer. Una amplada petita de la inicial (inferior als paràmetres descrits) respon a una persona tímida, insegura i vacil·lant, i amb temor a projectar-se socialment. Si l’amplada és gran, denota força, empenta i aplom. Potser els altres puguin sentir-se atacats en el seu terreny.

La situació de la signatura dins de la pàgina ens parla de com se situa el subjecte en el temps i en l’espai i com és el contacte amb els altres. Una signatura a la dreta del paper denota seguretat en un mateix, extraversió i iniciativa. Però si està molt a la dreta (tocant el límit del paper) indica impaciència, precipitació, apassionament,… Una signatura en el centre del paper ens parla d’una persona reflexiva i madura, capaç de controlar les seves emocions. Si la firma està a l’esquerra indica introversió, prudència, timidesa, indecisió. Si la signatura gairebé toca el límit esquerre del full de paper, ens està indicant temors, repressió i un caràcter fortament introvertit.

Pel que fa a la distància entre la signatura i el text, com més allunyada està la signatura del text, més introvertida és la persona i més barreres posa perquè els altres no se li acostin. Com més a prop hi ha la signatura respecte al text, més extravertit és el subjecte i més càlid i respectuós és el seu tracte amb els altres. Si la signatura frega el text, l’individu té tendència a envair l’espai dels altres i es pren massa confiances fins, al punt de faltar al respecte als altres.

La direcció del text de la signatura simbolitza l’ambició del subjecte i el camí emprat per aconseguir les seves metes. Una firma horitzontal ens parla de maduresa i autocontrol. L’individu sap controlar els seus estats anímics. Una firma descendent és indici de tristesa, malaltia, cansament o d’una ferida en el pla íntim. Com més descendent sigui la signatura, més tindrà a veure amb una depressió o amb una tendència autodestructiva. Una firma ascendent significa que la persona desitja millorar la seva posició. Com més ascendent sigui la signatura, més elevades seran les seves pretensions. Si els objectius fixats són massa ambiciosos i impossibles d’assolir, és un camí directe a la frustració i la infelicitat, ja que la persona ni tan sols és conscient de les utopies que s’està creant.

Enllaços relacionats:

Font:

  • TAHOCES, Clara (2005) ‘Grafología. Cónocete a ti mismo y a los demás a través de la escritura’, Barcelona, Grup Editorial CEAC
  • Foto: Macrovector a www.freepik.es
Back To Top
×Close search
Search