skip to Main Content
Flors De Bach: Essències Per A L’equilibri Emocional

Flors de Bach: essències per a l’equilibri emocional

La teràpia floral és un tractament natural basat en 38 essències florals, que corresponen a tot l’espectre d’emocions humanes. Cadascuna d’aquestes essències és capaç de corregir una de les emocions negatives de la persona (pors, debilitats, insatisfaccions, dubtes, etc.). Es tracta d’una teràpia energètica que concep la persona com un tot en què cos, ment, emocions i esperit estan interrelacionats.

El Dr. Edward Bach (1886-1936) va ser un metge anglès que va despuntar en la investigació de la bacteriologia i de l’homeopatia. Es va allunyar de la medicina moderna en considerar que la medicina al·lopàtica no eliminava la malaltia, sinó que es limitava a fer desaparèixer el símptoma. “La raó principal del fracàs de la ciència moderna és que tracta els símptomes i no les causes”, deia. Per a ell, la causa de les malalties són les emocions negatives no superades o no resoltes, que acaben manifestant-se en algun trastorn o desequilibri físic. El 1930 el Dr. Bach va deixar la seva consulta i va marxar a Gal·les per aprofundir en l’estudi del poder curatiu de les flors i crear el sistema de 38 essència florals, basant-se en la seva intuïció i experimentant en ell mateix.

A dalt, d'esquerra a dreta: Century, Chicory i Gorse. A baix, Mimulus, Larch i Holly (Fotos: Sedibac)
A dalt, d’esquerra a dreta: Century, Chicory i Gorse. A baix, Mimulus, Larch i Holly (Fotos: Sedibac)

 

El sistema de les flors de Bach parteix de la base que, per corregir una malaltia física, primer cal resoldre els problemes emocionals de la persona. D’aquesta manera el malalt es recuperarà més ràpidament i sense risc que la malaltia pugui reaparèixer.

Les essències florals de Bach actuen transmetent un patró d’energia. Tot i que encara no s’ha trobat una explicació científica, se sap que la vibració positiva de certes plantes equilibra les vibracions corresponents als estats d’ànim negatius dels éssers vius, ja siguin persones, animals o plantes. En tot cas, les essències florals només actuen quan troben una receptivitat vibracional per reequilibrar en la persona que les pren; en cas contrari, són innòcues.

L’efecte de les flors de Bach depèn de la freqüència amb què s’administrin i no de la quantitat de gotes (4 gotes per presa són suficients). El nombre de preses diàries sol oscil·lar entre cada pocs minuts en casos d’emergència fins a 4 preses al dia com a mínim, encara que la mitjana sol situar-se entre 5 i 7 preses diàries. La majoria de terapeutes no sobrepassen la combinació de 9 essències en cada prescripció.

Les essències florals no tenen efectes secundaris i no hi ha la possibilitat de sobredosificació. Són compatibles amb qualsevol tractament de la medicina convencional o teràpia complementària, però en cap cas la teràpia floral del Dr. Bach ha de substituir la tasca del metge o del professional de la salut.

Fonts:

www.sedibac.org
• HERRERO, Araceli. Flores de Bach. Tu botiquín emocional, en Dietética y salud, n º 149

Enllaços d’interès:

www.eljardidelesessencies.com

Back To Top
×Close search
Search