skip to Main Content
Feng Shui: El Mapa Bagua

Feng shui: el mapa bagua

El feng shui és una tècnica d’organització de l’espai per aprofitar al màxim les energies positives i atenuar les negatives. Els orígens del feng shui —que etimològicament significa “vent i aigua”— es remunten a la Xina de fa més de 3.000 anys. Es creia que l’esperit dels avantpassats era capaç d’ajudar els descendents vius, motiu pel qual les famílies buscaven el millor lloc per enterrar els difunts i honorar-los. El feng shui els servia per estudiar la millor localització i forma de la tomba.

Amb el pas dels segles, el feng shui va aflorar a països veïns com Hong Kong, Taiwan i Singapur i les seves tècniques es van anar aplicant per buscar els millors llocs per construir edificis i cases.  Allà on l’energia vital (el txi) podia fluir amb harmonia i de manera favorable per a la vida humana era un bon lloc per quedar-s’hi a viure.

Tot i que, avui en dia, la majoria dels indrets que podem triar per viure ja estan construïts, disposem de múltiples possibilitats decoratives per millorar els espais i fer-los més harmoniosos: la disposició dels mobles, els miralls, els colors, les plantes, els símbols… El feng shui no només té aplicació a casa sinó també als comerços i negocis i al lloc de treball.

Hi ha dues grans escoles de feng shui: l’escola de la brúixola i l’escola de la forma. L’escola de la forma s’ajuda del bagua, que és el símbol de perfecta harmonia de l’espai i el contingut (l’ideal seria que l’espai tingués forma quadrada o rectangular). El mapa bagua divideix l’àrea en nou zones iguals (vegeu el gràfic al final del text), cadascuna de les quals reflecteix diferents aspectes de la vida.

Així, situats mirant l’interior des de l’entrada, la zona de l’esquerra representa el coneixement, els estudis i la relaxació. La part del mig correspon a la professió, i la de la dreta té a veure amb els viatges, els amics, les ajudes i —en el cas dels negocis— els clients. El centre és el motor de tot l’espai. Si aquesta zona té problemes, repercutirà en tot. Tots els manuals de feng shui aconsellen no comprar una casa que tingui la cambra de bany al centre. Pel bany es perd la major part de l’energia de la casa, cosa que afecta negativament el quadrant on està emplaçat. A l’esquerra del centre, hi ha el quadrant de la salut i la família; i, a la dreta, el de la creativitat i els fills. Al fons a l’esquerra, hi trobem la zona de la prosperitat econòmica. Al fons a la dreta, hi ha el quadrant corresponent a les relacions, l’amor i el matrimoni.  Entremig, hi ha la part de l’èxit, la fama i la reputació, entesa com la manera com ens veuen els altres o —en paraules més col·loquials— si “caiem bé”.

Si l’espai que analitzem no és quadrat ni rectangular i això fa que li falti part o la totalitat d’algun dels quadrants, apareixeran problemes en els aspectes que aquella zona representa. Normalment, s’utilitzen miralls per ampliar les zones incompletes i hi ha símbols, materials i colors que ajuden a potenciar cada zona i a pal·liar els inconvenients de tenir quadrants incomplets.

Mapa bagua de feng shui
Mapa bagua

Enllaços relacionats:

  1. Feng shui: la importància de l’ordre
  2. Feng shui: com millorar la carrera professional, el prestigi i la prosperitat
  3. Feng shui: consells per a la taula del despatx
  4. Feng shui: els quadrants corresponents als estudis, a la salut i la família i a la creativitat i els fills
  5. Feng shui: com potenciar l’amor i el matrimoni, i com atraure persones que ens poden ajudar
  6. Feng shui: el centre de la casa
  7. Decoració de Nadal i feng shui
  8. Feng shui: com crear un entorn positiu per a les emocions

Font:

Foto:

Back To Top
×Close search
Search